Hiking

鰂魚涌樹林研習徑館

鰂魚涌樹林研習徑館

鰂魚涌樹林研習徑館 今日雖然仍然好病, 但都一早起身同媽媽家姐一起行山, 這次選擇一條好容易行的路"柏架山"... 早上天氣好涼又乾, 行得好辛苦, 要經常飲水, 因為喉嚨好痛...沿柏架山道上, 會經過一間好舊的紅磚屋... 柏架山道有好多老人家和一家大細行... 對面有一個亭, 不過唔知叫什麼名, 每次經過都想影下來, 因為真係好靚!!!Read more
龍仔悟園

龍仔悟園

因為從朋友口中得知龍仔悟園有一條好靚的九曲橋, 所以今日決定去行一趟, 整個行程係依照一個網站資料去行... 親 親 大 自 然 ☆ 推 介 郊 遊 好 去 處 當中還有好多好去處!!!今早9:30am我和朋友係東涌搭11號巴士去大澳, 大約10:10am我們係"羌山龍仔站"中途下車, 下車時要小心留意左邊山上的"觀音寺牌坊", 如果唔係, 就好容易錯過下車的機會, 雖然車上有好多人, 但原來得我倆下車... 途中會路經"西來意齋堂", 根據網站資料, 應該攔封左, 但我倆見到"沒有", 心想既然來到, 又重開, 就膽粗粗行上去,…Read more