Monthly Archives: December 2005

西貢大浪灣赤徑

西貢大浪灣赤徑

昨天晚上突然收到中學同學電話約去行山, 我負責找路線, 當然又再去旅行家網站參考一下, 最終決定去西貢大浪灣赤徑! 因為沿途大部份都係石屎路, 容易行, 全程大約四個小時... ^__^ 相約舊同學八點鐘在彩虹地鐵站等, 可惜因前一晚很晚才睡, 只睡了三個小時, 好辛苦地起床, 然後趕去彩虹地鐵站, 但最終都係遲到左十分鐘... :P 原來彩虹那邊改道, 以前相識的車站唔見左, 唯有沿小巴路找車站, 然後上小巴去西貢, 到終站後, 找左一間茶餐廳食一個早餐, 就立即趕去搭街車, 車費每人HK$15, 街車直到"西灣亭", 根據附近偷聽到搭的士入去大約HK$80, 如果趕時間可以考慮... ^__^ 這個就是"西灣亭"... 沿途可以見到萬宜水庫... 一條頗費氣力的樓梯!!!…Read more