Monthly Archives: October 2005

龍仔悟園

龍仔悟園

因為從朋友口中得知龍仔悟園有一條好靚的九曲橋, 所以今日決定去行一趟, 整個行程係依照一個網站資料去行... 親 親 大 自 然 ☆ 推 介 郊 遊 好 去 處 當中還有好多好去處!!!今早9:30am我和朋友係東涌搭11號巴士去大澳, 大約10:10am我們係"羌山龍仔站"中途下車, 下車時要小心留意左邊山上的"觀音寺牌坊", 如果唔係, 就好容易錯過下車的機會, 雖然車上有好多人, 但原來得我倆下車... 途中會路經"西來意齋堂", 根據網站資料, 應該攔封左, 但我倆見到"沒有", 心想既然來到, 又重開, 就膽粗粗行上去,…Read more
飲食推介

飲食推介

九龍區推介 1. 雞記潮州麵食 地址: 尖沙咀金馬倫道27A地下 電話: 2301-2099 推介: 魚片頭河2. 樂園牛丸大王餐廳 地址: 旺角通菜街 6 號地下 電話: 2388-5232 推介: 醬爆花膠牛丸魚肉麵 (小心D食^__^)3. 維記豬潤麵 地址: 深水步福榮街62號及66號地下及北河街165-167號地下D號 電話: 2387-6515 推介: 牛肉湯麵 (所有麵都係用豬潤湯底, 記住飲下湯底)4. 周記油渣麵 地址:深水?福榮街111號…Read more