Site Meter

Billy’s HOME 比利强

Menu
大澳一日遊 今日三人行, 大家都好似不在狀態, 都好累, 橙哥推介行石壁->大澳, 所以在東涌乘搭11號巴士去石壁… 大家真的太累, 上車不久就大家都睡著左, 醒來時已經到左大澳… 唯有將行程改成大澳一日遊… 其實我本身不是第一次去大澳, 但不是所有地方都有去, 所以決定行完所有名勝… 一步入大澳, 兩旁都有好多海味鋪, 竟然發現當中有鋪頭掛上一整副鯊魚皮!!! 好利害!!! 好多古舊的傢俱仍然可以在大澳找到… 不會吠陌生人的看門狗… 在鐵皮屋上乘涼的家貓……
今日又再參加旅行家的活動”蒲台島”, 約左幾位朋友在早上八點半觀塘地鐵站等, 可惜自己遲了點出門, 所以要朋友等左十分鐘左右, 然後匆忙地在觀塘廣場大家樂食過早餐, 飛快地趕去觀塘碼頭, 同旅行家會合… 今次同行伙伴有三個美女(Stella, Vivian, Doris)加六個俊男(Philip, 橙哥, 草哥, max哥, ken哥, 明哥), 可惜靚仔無我份, 總共有十個人… 另外有多班朋友都有6個人… ^__^ 原來旅行家包起左整隻船,…
今日年初三, 天氣好好, 氣溫19-23度, 好熱… 早上同同事一起去車公廟拜神轉運, 可能時間尚早, 不是太人排隊, 好快就完成上香打鼓轉風車, 準備離開之際, 竟然碰見剛剛上年結婚的大學同學, 當然有討利是… 😛 最奇妙的是, 今天晚上我們有大學同學聚會, 而她不能出席, 但竟然給我見到她, 真的好好彩, 有一個好的開始… 然後趕去黃大仙同朋友會合, 今次朋友決定行獅子山,…
昨天早上下雨, 有些擔心今天都會下雨, 天公造美, 無下雨, 不過天氣好凍… 得… 14度… >__< 早上和朋友一起在中環茶餐廳食過早餐, 就在中央街市乘搭5號巴士去摩星嶺, 發覺車上乘客大部份都是去同一個目的地, 5號巴士總站… ^__^ 經常跟旅行家的路線, 今次跟朋友一起參加旅行家的遠足活動… ^__^5號巴士總站… 沿路上”摩星嶺徑”… 左面帶眼鏡的男人就是今次旅行家領隊李生, 另一個71歲伯伯就是權叔(陳伯), 今次大家所行的路就是經過權叔的努力,…
荃錦坳 -> 河背水塘 今天氣溫是11-15度, 起床時, 真的好凍, 這種天氣要起床真的不容易… 今次行程又再去hktraveler.com找, 找到一條環境相當漂亮的路線, 就是荃錦坳 -> 河背水塘… 因為今次路線可能會艱辛, 所以帶左一枝原本為一位朋友而買的行山棍去, 加上唔想浪費它… >__< 約左兩位中學同學一起行, 早上8:30在荃灣地鐵站恆生銀行等, 可惜我遲左到, 大約九時才到,…
土地灣 -> 大浪灣 今日元旦又再同舊同學一起行山, 因為他住太古, 所以選擇一條好行, 好近, 好短的行山徑”石澳郊野公園”, 路線會根據hktraveler.com而行… 因為昨晚在LKF倒數, 所以好晚才回家睡覺, 最後只睡了3-4小時就起床行山, 約定同學在筲箕灣地鐵站等, 食少少粥就去搭9號巴士, 應該是在大潭峽懲教所下車, 可惜我們看到指示牌時, 已經過左站, 下一站又相當遠, 同司機哥哥傾左一陣計, 他建議我們行”土地灣…
因為今日和同學仔一起行山(http://billyhiking.blogspot.com/2006/01/blog-post.html), 行完有些肚餓, 所以去左一間好出名食魚片頭(好多名星食過)的麵店食午飯… 安利魚蛋粉 地址: 筲箕灣東大街55號地下 電話: 2513-8398 我和同學叫左兩碗魚片頭切腩撈粗… 整體感覺麻麻地… 1) 得一小塊魚片頭, 其餘全部都是魚片, 尖沙咀雞記既魚片頭好食得多, 真正的魚片頭係整塊都是炸, 所有都係金黃色的… 2) 切腩同九記都係差好遠… 3) 粗麵,…